Välkommen till ARODI!

ARODI Nanoteknologi ytkonserveringARODI Nanoteknologi forskning

ARODI är ett grossistföretag som erbjuder ett brett sortiment med nanoteknologiska ytkonserveringsprodukter med långtidsskydd. Vi följer tre enkla grundprinciper:

  • konsumentvänliga produkter
  • högsta kvalität
  • senaste produktutvecklingsnivån

Kvalitäten på våra produkter, den kontinuerliga vidarutvecklingen och tillförlitliga servicen gentemot våra kunder och partners, bildar stommen för våran framgång.

Vi skapar en möjlighet för våra kunder och partners att öka värdet på sina produkter. Hur? Genom att ytkonservera dem med ARODI nanoprodukter. Denna värdestigningen skapar nya konkurrensfördelar och öppnar vägen för helt nya marketingstrategier.

Vårat mål är att skapa långfristiga partnerskap som baseras på ett win-win system. Om du tycker att våran philosofi passar bra in på dig och ditt företag är du säkert den riktiga partnern för oss.

Om vi har gjort dig nyfiken kann du gärna ta kontakt med oss.

 

Adress

   
ARODI
Am Küppel 1
36103 Flieden
Tyskland
  
Telefon:+49 (0) 6655 - 93 49 730
Telefax:+49 (0) 6655 - 93 49 729
Email:info@arodi-nano.de
Web:www.arodi-nano.de
  

Kontakt

ARODI Nanoteknologi